Op zoek naar gewicht?

Home
gewicht
Gewicht Wikipedia.
Een gewicht is een voorwerp met een zeer bepaalde massa bijvoorbeeld een massastuk, een gewicht bij gewichtheffen of een contragewicht, en dat daaraan z'n' functie ontleent, of een voorwerp met een voldoend grote massa, zoals een gewicht voor het opslaan van potentiële energie bijvoorbeeld bij een klok, of voor een bevestiging" door zwaartekracht bijvoorbeeld een presse-papier, of een hangend gewicht om via een katrol een kabel te spannen bijvoorbeeld bij bovenleiding.
Schooltv: Over Gewicht Fit, fitter, fitst.
Welke leuke manieren zijn er om te bewegen? Wat voor invloed hebben eet en leefgewoontes op je gewicht? Het is gemakkelijk ongemerkt te zwaar te worden. Over Gewicht gaat over het belang van een gezonde levensstijl. Jasmine Sendar behandelt onderwerpen die op school tot een onderzoek, een actie of een discussie kunnen leiden.
Wat betekent de meldplicht gewicht zeecontainers voor goederenvervoer over zee? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
De gezagvoerder van een schip moet dan containers aan boord weigeren, waarvan het gewicht niet van tevoren is geverifieerd. Reden voor aanscherping meldplicht gewicht zeecontainer. De Internationale Maritieme Organisatie heeft voor de verificatieplicht het Safety of Life at Sea-verdrag aangepast.
Gewicht VUmc.
Met de Body Mass Index BMI en middelomtrek kan men op eenvoudige wijze nagaan of het lichaamsgewicht gezond is. Onder een gezond gewicht verstaan we een gewicht dat het risico op bepaalde ziekten, zoals hart en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker en de ontwikkeling van diabetes niet verhoogt.
Gewicht Spreekbeurten.info.
Hij/zij is een soort tandarts die telkens je gewicht controleert, want een tandarts die controleert je tanden! Maar kinderen komen niet alleen als ze overgewicht hebben. Nee ze komen ook naar de diëtiste omdat ze ondergewicht hebben. Ondergewicht betekent dat ze onder het gewone gewicht zitten.
Gewicht 11 definities Encyclo.
Gevonden op http//www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php.: het kan je voordeel geven vb: deze zaak heeft veel gewicht Synoniem: belangmetalen blok met een bepaalde zwaarte vb: de gewichtheffer tilde een gewicht van 30 kilo opdat wat het weegt vb: zijn gewicht is tachtig kiloje gewicht in goud waard zijn heel waardevol zijndat legt gewicht in de schaal.
gewicht vertaling Nederlands Duits.
Schwere v die. Het ijs zal breken onder je gewicht. Das Eis wird unter deinem Gewicht brechen. Ik dacht na over de betekenis van zijn schilderij. Ich dachte über die Bedeutung seines Gemäldes nach. aplomb o, zelfbewustheid v, zelfverzekerdheid v, gewicht zn.
Beter rekenen Gewicht.
Met een weegschaal weeg je het gewicht van een zak appels. Je weet dan hoe zwaar de appels zijn. Gewicht wordt uitgedrukt in gram of een afgeleide daarvan. Net als bij meters en liters kun je daar een regelmatig rijtje van maken.
gewicht Nederlands woordenboek Woorden.org.
een gewicht van 50 kilo boven je hoofd tillen., Die kwestie heeft zoveel gewicht dat de minister erbij betrokken wordt. gewicht hechten aan iets. iets belangrijk vinden Ik hecht veel gewicht aan je oordeel over deze zaak. een man van gewicht.
BMI berekenen ideale gewicht Berekenen.nl.
Je kunt dan gewoon je lengte en gewicht in blijven vullen, net als het gewicht dat je had voordat je zwanger werd. Bereken het daarom regelmatig, zodat je op die gegevens terug kunt vallen voordat je zwanger wordt en je er meer gewicht bij krijgt.

Contacteer ons